Przeskocz do treści

Odstrzał sanitarny dzików na obwodach 53s i 63s

Zarząd Koła informuje, że od dnia 20.05.2022 odstrzał dzików prowadzimy wyłącznie w ramach odstrzału sanitarnego tj. 80 dzików na obwodzie 53s i 40 dzików na obwodzie 63s. Odstrzały sanitarne oraz znaczniki można odebrać u Łowczego Koła w dniu 20.05.2022 od godz. 18:30 do godz. 19:30 - odstrzały nie będą wydawane w weekendy. Warunkiem otrzymania odstrzału sanitarnego jest rozliczenie/zwrócenie odstrzałów za zeszły sezon.

Tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego muszą zostać oznaczone znakiem przekazanym przez Łowczego Koła, tj.:

  • znakowanie tuszy odbywa się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie na trwałe jednego z pary znaczników, powyżej stawu skokowy (ścięgno  Achillesa),  znakowanie narogów odbywa się po ich pozyskaniu przy użyciu drugiego z pary znaczników. Dodatkowo na każdym znaczniku Wykonawca umieści trwale i czytelnie numer obwodu łowieckiego, w którym dzik został odstrzelony,

  • dokumentacja fotograficzna wykonana w sposób gwarantujący uwidocznienie co najmniej:

  1.        - całej  upolowanej  sztuki wraz  ze  znacznikiem IW (1 zdjęcie)  oraz
  2.        - narządów płciowych wraz ze znacznikiem IW założonym  na        ścięgno  Achillesa (zdjęcie 2),
  • numer zawarty na znaczniku, musi zostać wpisany we wszystkich dokumentach dotyczących tusz odstrzelonych dzików, w tym potwierdzających ich badanie w kierunku włośni lub potwierdzających ich odbiór przez zakład utylizacyjny,

  • w przypadku zagubienia znaczników, obowiązkiem myśliwego jest zgłoszenie tego faktu Wykonawcy, który informuje w formie pisemnej niezwłocznie o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii, który wydał znak.

Każdy znaleziony czy odstrzelony (planowy i sanitarny) dzik musi być zgłoszony do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZIPOD - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików. W przypadku nie zgłoszenia dzika przez owy system kwota przysługująca za odstrzelonego dzika (zwrot kosztów polowania i bioasekruacji) pomniejszona będzie o 20%. Dodatkowo zgłoszenie dzika w systemie ZIPOD zwalnia z dostarczania dokumentu dochodzenia oraz zdjęć w formie elektronicznej lub papierowej. Poniżej znajduje się link do instukcji użytkowania systemu ZIPOD.

ZIPOD instrukcja obsługi

Za wykonanie odstrzału sanitarnego Wykonawca otrzyma zryczałtowany zwrot kosztów określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. 2018 r., poz.2194), tj.:

    • 650,00 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych brutto), za dokonanie odstrzału każdej odstrzelonej sztuki samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika (waga powyżej 40 kg) w ramach odstrzału sanitarnego;

    • 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto), za dokonanie odstrzału każdej odstrzelonej sztuki dzika innego niż samica  w ramach odstrzału sanitarnego.

Dziki odstrzelone na obwodzie 53s dostrczamy do chłodni w Łubnianach. Chłodnia jest dostępna do wtorku do niedzieli - w pozostałych dniach nie polujemy ze względu na badanie próbek dostarczonych do chłodni dzików. Dziki odstrzelone na obwodzie 63s dostarczamy do chłodni w Łosiowie od środy do niedzieli w pozostałych dniach chłodnia jest nieczynna ze względu na badanie próbek.