Przeskocz do treści

Zarząd Koła informuje, że od dnia 20.05.2022 odstrzał dzików prowadzimy wyłącznie w ramach odstrzału sanitarnego tj. 80 dzików na obwodzie 53s i 40 dzików na obwodzie 63s. Odstrzały sanitarne oraz znaczniki można odebrać u Łowczego Koła w dniu 20.05.2022 od godz. 18:30 do godz. 19:30 - odstrzały nie będą wydawane w weekendy. Warunkiem otrzymania odstrzału sanitarnego jest rozliczenie/zwrócenie odstrzałów za zeszły sezon.

Tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego muszą zostać oznaczone znakiem przekazanym przez Łowczego Koła, tj.:

  • znakowanie tuszy odbywa się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie na trwałe jednego z pary znaczników, powyżej stawu skokowy (ścięgno  Achillesa),  znakowanie narogów odbywa się po ich pozyskaniu przy użyciu drugiego z pary znaczników. Dodatkowo na każdym znaczniku Wykonawca umieści trwale i czytelnie numer obwodu łowieckiego, w którym dzik został odstrzelony,

  • dokumentacja fotograficzna wykonana w sposób gwarantujący uwidocznienie co najmniej:

  1.        - całej  upolowanej  sztuki wraz  ze  znacznikiem IW (1 zdjęcie)  oraz
  2.        - narządów płciowych wraz ze znacznikiem IW założonym  na        ścięgno  Achillesa (zdjęcie 2),
  • numer zawarty na znaczniku, musi zostać wpisany we wszystkich dokumentach dotyczących tusz odstrzelonych dzików, w tym potwierdzających ich badanie w kierunku włośni lub potwierdzających ich odbiór przez zakład utylizacyjny,

  • w przypadku zagubienia znaczników, obowiązkiem myśliwego jest zgłoszenie tego faktu Wykonawcy, który informuje w formie pisemnej niezwłocznie o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii, który wydał znak.

Każdy znaleziony czy odstrzelony (planowy i sanitarny) dzik musi być zgłoszony do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZIPOD - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików. W przypadku nie zgłoszenia dzika przez owy system kwota przysługująca za odstrzelonego dzika (zwrot kosztów polowania i bioasekruacji) pomniejszona będzie o 20%. Dodatkowo zgłoszenie dzika w systemie ZIPOD zwalnia z dostarczania dokumentu dochodzenia oraz zdjęć w formie elektronicznej lub papierowej. Poniżej znajduje się link do instukcji użytkowania systemu ZIPOD.

ZIPOD instrukcja obsługi

Za wykonanie odstrzału sanitarnego Wykonawca otrzyma zryczałtowany zwrot kosztów określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. 2018 r., poz.2194), tj.:

    • 650,00 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych brutto), za dokonanie odstrzału każdej odstrzelonej sztuki samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika (waga powyżej 40 kg) w ramach odstrzału sanitarnego;

    • 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto), za dokonanie odstrzału każdej odstrzelonej sztuki dzika innego niż samica  w ramach odstrzału sanitarnego.

Dziki odstrzelone na obwodzie 53s dostrczamy do chłodni w Łubnianach. Chłodnia jest dostępna do wtorku do niedzieli - w pozostałych dniach nie polujemy ze względu na badanie próbek dostarczonych do chłodni dzików. Dziki odstrzelone na obwodzie 63s dostarczamy do chłodni w Łosiowie od środy do niedzieli w pozostałych dniach chłodnia jest nieczynna ze względu na badanie próbek.

 

Od dnia dzisiejszego tj. 18 marca 2022 na obwodzie 58 można znowu polować na dziki. Pozyskane dziki dostarczamy do "Czasowego Punktu Przetrzymywania Dziczyzny" który znajduje się w Łosiowie na terenie K.Ł. Cyranka. Poniżej znajduje się link do wytycznych dla myśliwych, które obowiązują na terenie tego punktu. Poniższe wytyczne dotyczą zachowania się w punkcie przetrzymywania dziczyzny, musimy jednak pamiętać, że zasady bioasekuracji obowiązują także w łowisku po odstrzale dzika. Każdy myśliwy musi być wyposażony w pakiet bioasekuracyjny zawierający środki ochrony osobistej jak i środki do dezyfekcji. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed pojechaniem do łowiska.

Wytyczne dla myśliwych