Przeskocz do treści

Darz Bór. Od dnia 29.12.2021 połowa obwodu 58 jest w niebieskiej strefie ASF dotyczy to części obwodu leżącego w
powiecie brzeskim. Na tym terenie nie wolono polować na dziki do czasu zorganizowania chłodni do przechowywania tusz
pozyskanych dzików oraz przeprowadzać polowań zbiorowcych z psami. Szczegóły dotyczące przebiegu granicy na
stronie: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/. Na terenie obwodu 58 leżącym w powiacie opolskim powyższe ograniczenia
nie obowiązują.

Wysokość składki:

  • Składka normalna - 393 zł
  • Składka ulgowa - 218 zł
  • Składka ulgowa dla członków, którzy skończyli 80-ty rok życia - 130,50 zł

Do 15 grudnia prosimy uregulować składki tak aby na koncie myśliwego było 393 zł dla myśliwych płacących pełną składkę PZŁ i 218 zł dla myśliwych płacących ulgową składkę PZŁ. Stan konta można sprawdzić w alikacji EPI24 w zakałdce FINANSE. Zachęca się do dokonywania wpłat składkowych na konto bankowe. Nr konta można znaleźć także w zakładce FINANSE. Myśliwym, którzy nie będą mieli odpowiedniej kwoty nie zostanie opłącna składka PZŁ. Proszę również myśliwych, którzy opłacą sobie składkę osobiście w ZO PZŁ w Opolu, aby przekazali informację o opłaceniu składki do PO Skarbnika aby uniknąć podwójnego opłacenia składek.