Przeskocz do treści

Darz Bór. Od dnia 29.12.2021 połowa obwodu 58 jest w niebieskiej strefie ASF dotyczy to części obwodu leżącego w
powiecie brzeskim. Na tym terenie nie wolono polować na dziki do czasu zorganizowania chłodni do przechowywania tusz
pozyskanych dzików oraz przeprowadzać polowań zbiorowcych z psami. Szczegóły dotyczące przebiegu granicy na
stronie: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/. Na terenie obwodu 58 leżącym w powiacie opolskim powyższe ograniczenia
nie obowiązują.